In die zin, dat de koper uitsluitend eigenaar wordt van het gebouw of het overeengekomen deel daarvan (bij appartementen) en de grond
eigendom word van een "grondfonds"

Deze constructie biedt voordelen aan zowel de kopende als verkopende partijen.

Wij hebben ruime kennis en ervaring op het terrein van erfpachtconstructies. Ook bij grootschalige projecten zijn wij vanwege deze expertise uw gesprekspartner bij uitstek. Wij delen graag onze
kennis met kopers en verkopers om het schijnbaar onbereikbare alsnog bereikbaar te maken. Hetzij in de vorm van die lang gekoesterde woonwens, hetzij in de vorm van positieve verkoopresultaten.

Neem daarom contact op met De Rekenmeesters. Voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden en voordelen van erfpachtconstructies.

Erfpachtspecialisten.